лого
лого

Мрежова реклама

Свързване на вашата марка с екосистемата за уеб реклама

Изображение на решението
Изображение на решението
Изображение на решението
Изображение на решението

Управление на вашата реклама

  • Свързването на клиенти с рекламно пространство е нашият основен хляб. Можем да повишим броя на рекламите, които имат значение, и да ги поставим на съответното място, където да бъдат видени от целевата ви аудитория. Клиентите са готови и чакат да се свържете с тях, а с наша помощ можете да осъществите връзката.
Изображение на решението

Разширен достъп чрез партньори

  • С помощта на рекламната мрежа на Google можем да съберем рекламните наличности на нашите клиенти и да ги съпоставим с източниците на търсене в мрежата. Това води до приток на посетители чрез целеви промоции. Наше задължение е да ви помагаме на всяка стъпка, като тестваме различни рекламни формати за различни устройства, платформи и пазари.
Изображение на решението

Поддържане на рекламите в правилните места

  • Един от недостатъците на автоматизираната онлайн реклама е, че рекламите могат да се появят на неподходящи места и да навредят на марката на компанията. Стремим се рекламата да бъде възможно най-подходяща и ефективна, затова сме длъжни да гарантираме, че вашето послание ще бъде чуто на правилните места.

Да направим това заедно

Singel 542 1017 AZ
Амстердам
Нидерландия